Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Leopoldia comosa (L.) Parl. - vilin luk

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Lukovica prilično krupna, debela, dugačka 2,5-4,5 cm, tunika mrka. Cvetna stabljika visine 30-90 cm. Prizemna lista većinom 3-4, linearni ili široko linearni, dugački 25-50 cm, široki 6-15 mm, užlebljeni, duž oboda sitno nazubljeni ili ± glatki, postepeno se ka vrhu sužavaju, stoje ± uspravno ili su često lučno savijeni, dugački kao i cvast ili duži od nje. Cvast grozdasta, rastresita, izdužena, na kraju valjkasta, dugačka do 40 cm, sastavljena od brojnih cvetova (i preko 100). Donji cvetovi plodni, međusobno udaljeni, stoje horizontalno, kasnije su malo naniže savijeni, u početku plavičasti , kasnije zelenožuti do mrki, sa beličastozelenim, savijenim zubcima; perigon valjkasto zvonast, dugačak 5-7 (9) mm, sa uzanim otvorom, najviše dva puta dužim od širine; cvetne drške plodnih cvetova dugačke 4-10 mm, dugačke kao i cvetovi ili nešto duže. Mnogobrojni cvetovi u gornjem delu cvasti neplodni, obrnuto jajasti do valjkasti, srazmerno mali, dugački 3-5 mm, zbijeni ili rastresiti, kao i cvetne drške ametist plave boje; cvetne drške dugačke 1,5-3 cm, 3-4 (6) puta duže od cvetova, lučno naviše savijene. Čaura skoro loptasta, ređe je neznatno srcasta, na poprečnom preseku trouglasta, dugačka 8-9 mm, sivozelena, sa jajastim, na vrhu šiljatim kapcima; drška ploda do dva puta duža od čaure. Seme okruglasto, naborano, dugačko 2-2,5 mm, crno. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste na zatravljenim površinama, na livadama, u šikarama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.