Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Jurinea mollis (Torn.) Rchb. - srebrna pilica, srpac 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2002.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 
     
   

Višegodišnja biljka, 30-70 cm visoka, sa snažnim, vretenasto zadebljalim i granatim rizomom. Stabljika uspravna, samo pri osnovi sa listovima, najčešće jednostavna i sa 1 glavicom, ređe sa više glavica, vunasto i pahuljasto dlakava. Listovi duguljasto lancetasti, duboko perasto režnjeviti, retko nedeljeni, sa duguljastim do lancetastim režnjevima, ovi po obodu celi, 2-6 mm široki, slabo razvijeni, sa gornje strane paučinasto vunasto dlakavi, naposletku ogole i postaju tamnozeleni, sa donje strane stalno pokriveni sivo do belo pustenasto dlakama, u gornjem delu stabljike listovi najčešće linearno lancetasti, jednostavni. Glavice velike, 3-5 cm široke, pojedinačne, na vrhu stabljike. Involukrum loptast, sa linearno lancetastim listićima, ovi 1 mm široki, goli ili pri osnovi gusto vunasto dlakavi, na vrhu sa savijenom bodljom. Cvetovi purpurni. Unutrašnje čekinje papusa duže i skoro šire od spoljašnjih. Ahenija po gornjem obodu nazubljena, poprečno sa lamelama, 3-4 mm dugačka. Cveta od maja do juna meseca.

Raste na suvim travnim mestima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.