Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Juncus effusus L. - gola sita

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Ledinci), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Ledinci), 2007.

 
     
   

Višegodišnja gusto busenasta biljka sa puzećim rizomom. Stabljika uspravna, kruta, fino izbrazdana, ispod cvasti skoro glatka, visine (10) 30-80 (120) cm, 1,5-3 mm debela, svetlo do žutozelena, pri osnovi sa svetlomrkim, bezlisnim tamnim rukavcem, ne vrhu produžena u 12-15 cm dugačku, bodljikavu brakteju. Cvast prividno bočna, metličasta. Cvetovi na krajevima grana cvasti, u rastresite glavice raspoređeni. Grane cvasti različite dužine. Brakteole opnaste, do 1 mm dugačke, jajaste do jajasto lancetaste, zašiljene. Listići perigona 2-2,5 mm dugački, duguljasto lancetasti, jednake dužine ili unutrašnji nešto kraći, zašiljeni, zeleni ili bledomrki, po obodu opnasti. Prašnika 3, antere dužine prašničkog konca. Stubić kratak, sa končastim, upredenim žigovima. Čaura obrnuto jajasta, dugačka 3 mm, mrka ili žućkasta, sjajna, na vrhu zaobljena i sa udubljenjem gde se nalazi stubić, jednaka dužini listića perigona ili nešto kraća. Seme sitno, duguljasto, oko 0,5 mm dugačko, svetlo crvenomrke boje. Cveta u junu i julu mesecu.

Raste po vlažnim i močvarnim mestima.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.