Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Juncus atratus Krock. - sita

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Ledinci), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Ledinci), 2007.

 
     
   

Višegodišnja rastresito busenasta biljka sa kratkim horizontalnim rizomom. Stabljika svetlozelena, okrugla, slabo izbrazdana ili glatka, 40-100 cm visine, skoro do sredine obrasla listovima, ili pri osnovi sa tamnim, mrkim rukavcem. Listovi valjkasto prizmatični, člankoviti, sa slabo izraženim unutrašnjim pregradama. Brakteja kraća, jednake dužine ili ređe nešto duža od cvasti. Cvetovi se nalaze u mnogobrojnim poluloptastim glavicama prečnika 3-4 mm sastavljenim od 6 do 8 cvetova zatvoreno kestenjaste, crnkaste ili skoro mrke boje, koje obrazuju složenu, rastresitu cvast sa uspravnim granama. Brakteole opnaste, jajastog oblika, zašiljene, dostižu do polovine dužine perigona. Listići perigona 3,5 mm dugački, jednaki, mrki, po obodu uzano opnasti, na vrhu dugačko zašiljeni i slabo unazad savijeni. Prašnika 6, sa anterama dužim od prašničkog konca. Stubić često dugačak. Čaura jajasta, dugačka 3-3,5 mm na vrhu naglo stisnuta u oko 1 mm dugačak kljun, kestenjastomrka, sjajna iste dužine sa perigonom. Seme lancetasto, dugačko 0,6-0,7 mm, na krajevima kratko oštrovrho. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste na vlažnim livadama i močvarnim mestima do 1500 mnv.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.