Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 
 
 

Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári - smičak, kozonoška

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2004.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2004.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2004.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2015.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji celi, ovalni, izduženi, ređe loptasti; korenovi debeli. Stabljika visoka 30-90 cm, obično snažna, u gornjem delu po malo uglasta, pokrivena listovima. Listovi sa osnovom u vidu rukavca, izduženo jajasti do izduženo lancetasti, sa mrežastom nervaturom, prilično mesnati, u početku plavozeenkasti, u vreme cvetanja biljke obično već uvenuli i žućkasti. Cvast klasolika, sastavljena od velikog broja cvetova, rastresita. Brakteje linearno lancetaste, na vrhu šiljate, beličaste ili svetlo zelene, katkad u vršnom delu crvenkaste, iste dužine ili duže od plodnika. Listići perigona međusobno jedan ka drugom povijeni gradeći zatupastu kacigu, 3 spoljašnja konkavni, izduženi, sa istaknutim crvenim nervima, bledo zeleni do beličasti, često po malo ljubičasti, sa unutrašnje strane sa purpurnocrvenim pegama, bočni unutrašnji uži, linearni, i nešto kraći od spoljašnjih. Labelum dugačak do 7cm, većinom trodelan i samo pri osnovi nedeljen, ± mrkožutozelen, duž oboda često crvenkast i talasasto izvijugan, po površini sa tamno ljubičastim papilama, ka samom vrhu većinom prljavoljubičast; srednji režanj linearan, srazmerno 3-5 puta duži od bočnih, širok oko 2 mm, na vrhu urezan, često dvorežnjevit ili 2-4 zubat, u pupoljku ispod ginostemijuma uvijen u obliku spirale. Ostruga kupasta, dugačka 4-5 mm, naniže upravljena. Ginostemijum kratak, zaobljen. Polenova masa loptasto jajasta, zelena, kaudikula žućkasta. Cveta u julu mesecu.

Raste na osunčanim zatravljenim padinama, obodima šuma, svetlim šikarama, na krečnjaku. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih pčele iz roda Andrena sistemom prevare vezane za ishranu.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.