Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Heracleum sphondylium L. - mečja šapa

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2005.

 

 

     
   

Dvogodišnja do višegodišnja biljka jakog, neprijatnog mirisa. Rizom debeo, vretenast, razgranat, spolja žućkast, unutra bele boje, u proleće se u njemu nalazi žućkast sok. Stabljika uspravna, visine 30-150 cm, šuplja, rebrasta, razgranata, obrasla oštrim dlakama. Listovi po obliku različiti: nedeljeni ili samo deljeni, ili prizemni celi a na stabljici perasto deljeni sa 3-5 nesimetričnih režnjeva po obodu grubo nazubljenih, sa kratko šiljatim zupcima. Liske maljavo rapave, ponekad gole, ili po nervima trepljasto dlakave. Donji listovi često vrlo veliki, do 60 cm, na drškama, gornji sedeći sa proširenim rukavcem. Štitovi najčešće veliki, oko 20 cm u prečniku, gotovo ravni, sa 10-30 u donjem delu maljavo dlakavih zrakova različite dužine. Štitići sa većim brojem cvetova. Involukruma nema ili je od 1-6 kratkih listića. Involucelum iz većeg broja lancetastih ili linearnih, gusto dlakavih listića. Čašica sa kratkim i širokim zupcima. Krunični listići beli ili zelenkasti, zeleno žuti ili žućkasti, ružičasti, crvenkasti ili plavičasti, obrnuto srcasto zaokruženog oblika. Plodnik maljav. Plod eliptičnog, šire ili uže obrnutog jajastog oblika ili skoro okrugao, dužine oko 6-10 mm, sa bočnim krilima širine do 1 mm. Rebra na dorzalnoj strani končasta. Žigovi dužine do 4 mm, skoro uspravni. Cveta od juna do septembra.

Raste u ravnicama pored puteva, na livadama, šikarama, u gustim vlažnim šumama, na obodima šuma, penje se preko granice šume, na stenovitim obroncima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.