Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Helianthus decapetalus L. 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2004.

 
     
   

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 1-2 m. Podzemni stoloni 15-20 cm dugi, tanki, vretenasti, razgranati, na krajevima nešto zadebljali. Stabljika razgranata, u donjem delu gola, grane više ili manje gusto pokrivene dlakama. Listovi u donjem delu stabljike naspramni, u gornjem naizmenični, 10-20 cm dugi, oko 8 cm široki, donji široko-jajasti, gornji jajasti do rombični, suženi u kratku dršku, ušiljeni, nazubljeni, na licu zeleni i hrapavi, na naličju svetliji i manje hrapavi. Na biljci se razvije 40-60 glavičastih cvasti. Listići involukruma stršeći, savijeni, crni. Obodni listovi jezičasti, oko 2,5 cm dugi, zlatnožuti, obično ih je po 12-14 u cvasti. Cveta od avgusta do oktobra meseca.

Poreklom je iz Severne Amerike. Gaji se kao ukrasna biljka, kao podivljala raste na vlažnim ili poplavnim staništima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.