Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Helianthemum nummularium (L.) Miller - deveternik   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 

 

     
   

Poludrvenaste granate biljke; grane položene ili ustajuće. Listovi lancetasti, duguljasti do jajasti ili okruglasti, odozgo zeleni ili zvezdastim dlakama gusto posuti, ivicom povijeni. Zalisci lancetasti do linearno-lancetasti, dužine cvetne drške. Cvetovi žuti, pojedinačni ili složeni u jednostranu cimoznu cvast. Unutrašnji čašični listići zvezdastim dlakama pokriveni, a duž nerava poseduju dugačke čuperke dlaka. Krunica zlatnožuta, ređe crvenkasta, pri osnovi sa narandžastim mrljama. Čaura loptasta, dlakava. Cveta od maja do septembra meseca.

Raste na toplim suvim mestima, na suvim livadama i brežuljcima.

Naziv roda potiče od grčke reči helios = sunce i anthemon = cvet, jer je krunica jasno žute boje.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.