Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Hedera helix L. - bršljan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Letenka), 2008.

 

 

     
   

Drvenasta lijana koja se penje uz vertikalnu podlogu ili puzi po zemlji. Može da dostigne visinu do 30 m i prečnik stabla do 15 cm. Penje se pomoću vazdušnih korenova. Listovi spiralno raspoređeni, kožasti, sa lica tamnozeleni, sjajni, goli, sa naličja bleđi ili žućkastozeleni. Na sterilnim izdancima okruglasto jajasti ili izvučeni u širinu, 3-5-to režnjeviti, sa širokim srednjim režnjem i srcastom osnovom, ređe su uži, strelasti, sa izvučenim srednjim režnjem. Na fertilnim izdancima široko ili rombično jajasti, celi, retko sa jednim režnjem. Cvetovi su skupljeni u štitaste cvasti koje su svuda sivo zvezdasto dlakave. Cvetovi su obično dvopolni, zubci čašice slabo razvijeni, krunični listići zelenkasti. Prašnici kraći od kruničnih listića. Plodovi su okruglaste, zrele - plavičastocrvene bobice, prečnika 8-10 mm, sa 2-3 semenke, sazrevaju marta - aprila (juna). Raste lagano i dugo živi. 

Čest pratilac većeg broja šumskih asocijacija.

Bršljan je jedna od najstarije gajenih dekorativnih vrsta. Služi za ozelenjavanja vertikalnih podloga, za pokrivanje zemljišta u senci gde stvara kontinualan pokrivač a gaji se i kao saksijska kultura. Bršljan je otporan na dim, prašinu i otrovne gasove, čime je omogućeno široko gajenje po gradovima i u industrijskim rejonima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.