Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. - ročice

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji ± duboko, ali ipak nikad do osnove deljeni u 2 režnja, koji su ponovo deljeni u 2 režnjića. Stabljika visoka (10) 15-40 (50) cm, vitka, sveže zelene boje, u donjem delu na poprečnom preseku okrugla, u gornjem ± jasno uglasta, pri osnovi sa dugačkim, labavo prileglim šiljatim listovima u vidu rukavca. Listova 4-5, vrlo uzani, linearni do linearno lancetasti, na vrhu šiljati, na licu ± sjajni, na naličju hrptenasti, sa slabo istaknutim nervima, donji međusobno zbijeni i skoro u 2 reda složeni, gornji slični braktejama. Cvast u početku kupasta, na kraju valjkasta, ± izdužena, ± zbijena ili u donjem delu nešto rastresitija. Brakteje lancetaste, šiljate, sa 3 nerva, dugačke srazmerno kao i svetlo zeleni, spiralno uvijeni plodnici, ili cvetovi. Cvetovi mali, purpurnocrveni, svetlo ružičastoljubičasti do beličasti, ređe potpuno beli, prijatnog mirisa. Spoljašnji listići perigona izduženi, na vrhu zatupasti, bočni zaobljeni i široko strče; bočni unutrašnji skoro jajasti, na vrhu zatupasti, nešto kraći i jedan ka drugom povijeni. Labelum širok skoro koliko i dugačak, obično plitko trorežnjevit, sa zatupastim režnjevima, celog oboda; bočni režnjevi zaokruženi na vrhu, srednji režanj malo duži i većinom širi, ± šiljat. Ostruga končasta, dugačka 4-5 mm, jedva dugačka kao plodnici ili čak i do 6 puta kraća od plodnika, naniže okrenuta i slabo napolje iskrivljena. Antera žuta do crvenkasta. Polenova masa žućkastozelena.

Raste na vlažnim livadama i padinama pokrivenim žbunjem, skoro isključivo na krečnjaku. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja u ostrugama; oprašuju ih leptiri prilikom sakupljanja nektara.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.