Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. - ročice

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Beočin), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2005.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji ± duboko, ali ipak nikad do osnove deljeni u 2 režnja, koji su ponovo deljeni u 2 režnjića. Stabljika visoka (10) 15-40 (50) cm, vitka, sveže zelene boje, u donjem delu na poprečnom preseku okrugla, u gornjem ± jasno uglasta, pri osnovi sa dugačkim, labavo prileglim šiljatim listovima u vidu rukavca. Listova 4-5, vrlo uzani, linearni do linearno lancetasti, na vrhu šiljati, na licu ± sjajni, na naličju hrptenasti, sa slabo istaknutim nervima, donji međusobno zbijeni i skoro u 2 reda složeni, gornji slični braktejama. Cvast u početku kupasta, na kraju valjkasta, ± izdužena, ± zbijena ili u donjem delu nešto rastresitija. Brakteje lancetaste, šiljate, sa 3 nerva, dugačke srazmerno kao i svetlo zeleni, spiralno uvijeni plodnici, ili cvetovi. Cvetovi mali, purpurnocrveni, svetlo ružičastoljubičasti do beličasti, ređe potpuno beli, prijatnog mirisa. Spoljašnji listići perigona izduženi, na vrhu zatupasti, bočni zaobljeni i široko strče; bočni unutrašnji skoro jajasti, na vrhu zatupasti, nešto kraći i jedan ka drugom povijeni. Labelum širok skoro koliko i dugačak, obično plitko trorežnjevit, sa zatupastim režnjevima, celog oboda; bočni režnjevi zaokruženi na vrhu, srednji režanj malo duži i većinom širi, ± šiljat. Ostruga končasta, dugačka 4-5 mm, jedva dugačka kao plodnici ili čak i do 6 puta kraća od plodnika, naniže okrenuta i slabo napolje iskrivljena. Antera žuta do crvenkasta. Polenova masa žućkastozelena.

Raste na vlažnim livadama i padinama pokrivenim žbunjem, skoro isključivo na krečnjaku. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja u ostrugama; oprašuju ih leptiri prilikom sakupljanja nektara.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.