Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Globularia punctata Lapeyr..   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
     
   

Višegodišnja biljka sa većim brojem rizoma, bez stolona. Stabljika uspravna, jednostavna, na vrhu sa jednom glavicom, gola, gusto obrasla listovima. Listovi goli, prizemni u rozetama, na drškama, lopatičasti ili široko jajasti, sa 5 nerava, na vrhu zaokrugljeni ili usečeni, u useku sa malim zubcem; listovi na stabljici jajasti do lancetasti, pri osnovi suženi, sedeći, po obodu celi, zašiljeni. Cvetna glavica loptasta, pojedinačna, nalazi se na vrhu stabljike 1-1,5 cm široka. Brakteje jajasto-lancetaste, zašiljene, po obodu sa trepljama. Čašica dlakava, režnjevi šilasto zašiljeni, duplo duži od čašične cevi. Krunica 6-8 mm dugačka, ljubičastoplava, izuzetno ružičasta ili bela, od čašice 2,5 puta duža; gornja usna dvorežnjevita, duboko urezana, sa uzano linearnim režnjevima; donja usna trorežnjevita sa linearnim režnjevima, nešto dužim od režnjeva gornje usne. Orašica izdužena, 1,5 mm dugačka. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste na suvim livadama, ivicama šuma, šbunjacima, naročito na krečnjaku. Naziv potiče od latinske reči globula = loptica, po okruglastoj cvasti. 

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.