Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Galeopsis speciosa Mill. - zijevčica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2020.

 
     
   

Jednogodišnja biljka. Stabljika visoka 30-100 cm, uspravna, razgranata, na člancima, pre svega na naduvenom delu ispod čvorova većinom pokrivena krutim dlakama, nekada i mekim dlakama ili gola, bez žlezda na drškama. Listovi sa lisnom drškom dugačkom 0,5-3 cm; liska jajasta ili jajasto lancetasta, pri osnovi kratko klinasta, zaokrugljena ili plitko srcasto usečena, na vrhu šiljata, dugačka  3-10 cm, široka 1,5-5 cm, duž oboda pravilno testerasto nazubljena, i na licu i na naličju proređeno pokrivena priljubljenim dlakama. Po 6-20 cvetova složeni na vrhu stabljike i grana u prividne pršljenove, među kojima su vršni zbijeniji. Brakteole lancetasto šilaste, duž oboda pokrivene trepljama, kraće od čašice. Čašica pokrivena proređeno kratkim dlakama ili je skoro gola, dugačka 12-20 mm, čašični zubci bodljasti, malo kraći od čašične cevi. Krunica dugačka 1,5-4 cm, ređe kraća, spolja pokrivena priljubljenim dlakama; krunična cev 3-4 puta duža od čašice, beličasta; gornja usna krunice na vrhu nazubljena, većinom sumpornožuta, donja trorežnjevita, bočni režnjevi sumporno žuti, srednji režanj zaobljeno kvadratan, na vrhu usečen, ljubičast, duž oboda beličast, u grotlu iscrtan. Plodići jajasti, dugački oko 3 mm, neznatno spljošteni, tamno sivi ili mrki, neznatno bradavičavi. Cveta od jula do septembra meseca.

Raste u šumama i po obodu šuma.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.