Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Galatella linosyris (L.) Rchb. f. - zvezdičica, zlatni lan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2005.

 
     
   

Višegodišnja biljka, 20-60 cm visoka, sa kratkim, debelim, valjkastim, čvornatim i često granatim rizomom. Stabljika najčešće jednostavna, gola, uspravna ili ustajuća. Listova mnogo po stabljici, nagomilani, linearni, uspravni, goli, sa jednim nervom, 1-2 (4) mm široki, sa obe strane suženi, po obodu celi, ponekad hrapavi, šiljati; u gornjem delu stabljike listovi šilasti. Glavice male, 8-10 mm u prečniku, u gustim, terminalnim gronjastim cvastima. Involukrum 8-10 mm dugačak, valjkast. Listići involukruma linearni, šiljati, na vrhu unazad savijeni, poređani kao crepovi na krovu, malo maljavi. Središnji cvetovi zlatnožuti, nešto duži od involukruma. Obodni cvetovi najčešće nedostaju. Ahenija sa dlakama, 3 mm dugačka. Cveta od jula do oktobra meseca.

Raste na sunčanim kamenitim mestima, sušnim livadama i proređenim kserofitnim šumama.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.