Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Galanthus nivalis L. - visibaba

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2003.

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2002.

 
 

 
 

 Fruška gora (Kraljeve stolice), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2003.

 
 

 
 

 Fruška gora (Veliki gradac), 2012.

 
 

 
 

 Fruška gora (Veliki gradac), 2012.

 
     
   

Višegodišnja biljka 10-30 (40) cm visoka sa lukovicom. Lukovica loptastog do jajastog oblika, duga 10-15 (25) mm, u prečniku 9-11 mm, obavijena troslojnim suvim, opnastim, mrkim omotačem. Stabljika visoka 8-30 cm, u donjem delu, zajedno sa listovima, obavijena cilindričnom, beličastom i opnastom sarom. Pri osnovi stabljike nalaze se dva lista, pljosnata, linearna, 4-15 mm široka, 15-30 cm dugačka, na vrhu zatupasta, zelena, sa plavičastom voštanom prevlakom, na naličju sa istaknutim srednjim nervom, javljaju se zajedno sa cvetovima. Na vrhu stabljike 1 cvet, na peteljci dugoj 15-50 mm, najčešće nadole povijen. Pri osnovi stabljike dva nejednaka priperka, srasla među sobom, gornji veći (20-35 mm dug) opnast i sa strana sa po jednim zelenim, istaknutim rebrom, donji manji (3-5 mm) opnast. Perigon sa tri spoljašnja listića 15-25 mm duga, (3) 8-10 mm široka, slobodna, lako pokretna, sa spoljašnje strane na vrhu sa polumesečastom zelenom mrljom, sa unutrašnje sa uzdužnim zelenim prugama. Prašnici sa kratkim i čvrstim koncima, prašnice izdužene, 4-6 mm duge, prema vrhu se postepeno sužavaju i zašiljene su, u donjem delu priljubljene jedna uz drugu. Plodnik prošireno valjkast, stubić tanak, od osnove postepeno se sužava. Čaura 10-12 mm duga, jajolika. Cveta od januara do marta meseca.

Raste u različitim tipovima mezofilnih šuma.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.