Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Galanthus nivalis L. - visibaba

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2003.

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2002.

 
 

 
 

 Fruška gora (Kraljeve stolice), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2003.

 
 

 
 

 Fruška gora (Veliki gradac), 2012.

 
 

 
 

 Fruška gora (Veliki gradac), 2012.

 
     
   

Višegodišnja biljka 10-30 (40) cm visoka sa lukovicom. Lukovica loptastog do jajastog oblika, duga 10-15 (25) mm, u prečniku 9-11 mm, obavijena troslojnim suvim, opnastim, mrkim omotačem. Stabljika visoka 8-30 cm, u donjem delu, zajedno sa listovima, obavijena cilindričnom, beličastom i opnastom sarom. Pri osnovi stabljike nalaze se dva lista, pljosnata, linearna, 4-15 mm široka, 15-30 cm dugačka, na vrhu zatupasta, zelena, sa plavičastom voštanom prevlakom, na naličju sa istaknutim srednjim nervom, javljaju se zajedno sa cvetovima. Na vrhu stabljike 1 cvet, na peteljci dugoj 15-50 mm, najčešće nadole povijen. Pri osnovi stabljike dva nejednaka priperka, srasla među sobom, gornji veći (20-35 mm dug) opnast i sa strana sa po jednim zelenim, istaknutim rebrom, donji manji (3-5 mm) opnast. Perigon sa tri spoljašnja listića 15-25 mm duga, (3) 8-10 mm široka, slobodna, lako pokretna, sa spoljašnje strane na vrhu sa polumesečastom zelenom mrljom, sa unutrašnje sa uzdužnim zelenim prugama. Prašnici sa kratkim i čvrstim koncima, prašnice izdužene, 4-6 mm duge, prema vrhu se postepeno sužavaju i zašiljene su, u donjem delu priljubljene jedna uz drugu. Plodnik prošireno valjkast, stubić tanak, od osnove postepeno se sužava. Čaura 10-12 mm duga, jajolika. Cveta od januara do marta meseca.

Raste u različitim tipovima mezofilnih šuma.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.