Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Gagea lutea (L.) Ker - baloće

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Dubočaš), 2023.

 
 

 
 

 Fruška gora (Dubočaš), 2023.

 
 

 
 

 Fruška gora (Dubočaš), 2023.

 

Višegodišnja biljka. Lukovica samo jedna, vertikalna, jajasta, dugačka 8-22 mm, zaštitni omotač (tunika) svetle boje, sivkast ili kestenjast. Stabljika visine 10-30 (49) cm, gola, ± spljoštena. Prizemni list jedan, široko linearan, pljosnat, go, dugačak 10-30 (40) cm, širok obično (4) 7-12 (15) mm, na vrhu naglo sužen, završavajući se u vidu kapuljače, sa šilastim vrškom, najčešće je duži od cvasti, sa 10-15 nerava, ali se najviše ističu glavni i 2 bočna. Oba pricvetna lista tesno naležu na cvast, ± naspramni ili sa malim razmakom, lancetasti, donji veći, gornji manji, duž oboda pokriveni paučinastim maljama. Cvast štitolika, sastavljena od (1) 2-7 (10) cvetova. Cvetne drške gole, jednocvetne, dugačke 2-6 cm, polaze sa skoro istog mesta. Listići perigona izduženi do lancetasti ili objajasto lancetasti, dugački većinom 10-16 mm, na vrhu ± zaobljeni, na licu žuti, na naličju zelenožuti sa žutim obodom. Prašnici srazmerno za polovinu kraći od perigona, unutrašnji nešto duži od spoljnih. Plodnik eliptičan, dugačak 4-5,5 mm, na poprečnom preseku tupo trouglast, sa debelim žigom, dugačkim 4-5 mm. Čaura objajasta ili okruglasta, dugačka 7-8 mm, često šira od dužine, ali kraća od perigona. Seme izduženo valjkasto. Cveta u martu i aprilu mesecu.

Raste na zatravljenim površinama, u šumama i šipražju, u voćnjacima i vinogradima, pored puteva, od nizija do subalpijskog pojasa.

Naziv roda potiče od imena engleskog prirodnjaka Th. Gage, koji je proučavao floru Amerike.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.