Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Daphne laureola L. - veliki jeremičak      

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2011.

 

 

     
   

Zimzeleni, 40-120 cm visok žbunić, u početku žutozelene, a docnije svetlo mrke kore i neznatnog grananja. Listovi klinasti do obrnuto lancetasti, na kratku dršku nasađeni ili sedeći, debelo kožasti, goli, zatvorenosjajni. Cvetovi na kratkim cvetnim peteljkama, u pazuhu listova složeni, više manje u viseći grozd, goli, zeleni ili zelenkastožućkasti. Cev perigona oko tri puta kraća od zašiljastih čašičnih listića. Prašnice narandžastožute, a prašnički konci beli. Priperci neznatno kožasti, kratkotrajni. Koštunica jajasta, malo ušiljena, mlada zelena, zrela crna. Cveta od februara do aprila.

Raste u listopadnim šumama, hrastovim, brdsko bukovim šumama, šibljacima, na svežem tlu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.