Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Cryptomeria japonica Don - kriptomerija

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2006.

 

 

     
   

Drvo visoko 30-40 (-60) m, sa prsnim prečnikom 1-2 m. Stablo vitko i vrlo pravo, sa smeđecrvenom korom koja se ljušti u dugim trakama. Grane gusto raspoređene, odstojeće ili uspravno-odstojeće. Mlade grančice zelene, gole. Četine traju 4-5 godina, guste, spiralno oko grančice, u 5 podužnih redova, igličave, srpasto na grančici povijene, u preseku 3-ugaone ili tupo 4-ugaone; duge 6-12 (-25) mm. Šišarice pojedinačne, okruglaste, duge 10-30 mm; ljuspe, gotovo drvenaste, svaka sa zubima dugim oko 5 mm. Seme po 2-5 pod svakom ljuspom, 6-8 mm dugo i 2-3 mm široko.

U srednjem Japanu raste na svim zemljištima, na nadmorskoj visini od 600-1200 m. Uspeva pri dovoljnoj vlazi u zemljištu i vazduhu. Drvo blagog, maritimnog klimata. Ima više rasa. Vrlo cenjeno, trajno drvo;  ponekad gajeno u izdanačkoj šumi. Kod nas u parkovima i vrtovima kao dekorativna vrsta.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.