Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Cryptomeria japonica Don - kriptomerija

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Iriški venac), 2006.

 

 

     
   

Drvo visoko 30-40 (-60) m, sa prsnim prečnikom 1-2 m. Stablo vitko i vrlo pravo, sa smeđecrvenom korom koja se ljušti u dugim trakama. Grane gusto raspoređene, odstojeće ili uspravno-odstojeće. Mlade grančice zelene, gole. Četine traju 4-5 godina, guste, spiralno oko grančice, u 5 podužnih redova, igličave, srpasto na grančici povijene, u preseku 3-ugaone ili tupo 4-ugaone; duge 6-12 (-25) mm. Šišarice pojedinačne, okruglaste, duge 10-30 mm; ljuspe, gotovo drvenaste, svaka sa zubima dugim oko 5 mm. Seme po 2-5 pod svakom ljuspom, 6-8 mm dugo i 2-3 mm široko.

U srednjem Japanu raste na svim zemljištima, na nadmorskoj visini od 600-1200 m. Uspeva pri dovoljnoj vlazi u zemljištu i vazduhu. Drvo blagog, maritimnog klimata. Ima više rasa. Vrlo cenjeno, trajno drvo;  ponekad gajeno u izdanačkoj šumi. Kod nas u parkovima i vrtovima kao dekorativna vrsta.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.