Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Cotinus coggygria Scop.- ruj, rujevina   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2009.

 

 

     
   

Listopadni žbun ili nisko drvo, do 7 m visoko. Listovi na granama spiralno raspoređeni, prosti, okruglasti, jajasti, izduženo jajasti ili objajasti, na vrhu okruglasti, široko klinasti pri osnovi, celog oboda ili jedva nazubljeni, na licu goli. Ujesen lišće dobija žutu, ružičastu, rujnu (ime!) ili tamnocrvenoljubičastu boju. Obično jednodome biljke, ponekad dvodome. Cvetovi (u maju) sitni, žutobeli ili zelenkasti, dvopolni ili samo sa prašnicima, često se ne razvijaju do kraja; javljaju se u vršnim široko kupastim rastresitim metličastim cvastima. Peteljke cvetova koji se ne razvijaju pokrivaju se beličastim ili crvenkastim, odstojećim dlačicama, što daje celoj plodonosnoj cvasti izgled bujne perjanice. Cvetovi petočlani. Plod (avgusta-septembra) je suva koštunica, smeđe boje, sa mrežom žilica i čašicom pri osnovi; obično ih je malo u krupnoj cvasti.

Raste u sastavu listopadnih šuma, najčešće na obodu, ponekad dominira u spratu žbunja.

Lišće sadrži do oko 30% tanida, na sunčanim staništima više, u senci manje. Iz lišća se dobija tehnički i farmaceutski tanin, a iz drveta i lišća boje za kožu, vunu i svilu. Drvo trajno, koristi se u stolarstvu. Vrlo dekorativna vrsta, uz to sa vrlo skromnim potrebama.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.