Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Cirsium pannonicum (L.f.) Lk.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 40-120 cm visoka, sa kratkim korenom i dugačkim nezadebljalim žilama. Stabljika uspravna, jednostavna ili sa dugačkim grančicama, ove na vrhu sa glavicom, u donjem delu sa malo dlaka i nešto okriljena od listova koji se spuštaju niz stabljiku. Listovi sa obe strane sveže zeleni ili katkad sa donje strane sivozeleni, sa kratkim drškama, osim toga često i paučinasto dlakavi, nedeljeni, duguljasto lancetasti, po obodu kratko bodljasto nazubljeni sa finim bodljastim trepljama, kruti; u donjem delu stabljike listovi suženi u kratku dršku, naredni obuhvataju stabljiku i često se nejednako spuštaju niz stabljiku; u gornjem delu stabljike listovi usko lancetasti do linearni, pri osnovi nešto prošireni, kratko obuhvataju stabljiku. Glavice 22-25 mm dugačke, uvek uspravne, na vrhovima grančica, ove bez listova. Involukrum jajast. Listići involukruma jajasti do lancetasti, ušiljeni, bez bodlji ili spoljašnji sa vrlo kratkom bodljom i najčešće zeleni sa purpurnim vrhom, na leđnoj strani sa kratkom jakom smolastom brazdom; unutrašnji listići purpurnocrveni. Dlačice papusa na vrhu zadebljale, prljavobele, Ahenija 3 mm dugačka. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste na vlažnim i sušnim travnim mestima, stenovitim i žbunovitim padinama, u kserofitnim šumama na krečnjaku.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.