Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Cirsium pannonicum (L.f.) Lk.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 40-120 cm visoka, sa kratkim korenom i dugačkim nezadebljalim žilama. Stabljika uspravna, jednostavna ili sa dugačkim grančicama, ove na vrhu sa glavicom, u donjem delu sa malo dlaka i nešto okriljena od listova koji se spuštaju niz stabljiku. Listovi sa obe strane sveže zeleni ili katkad sa donje strane sivozeleni, sa kratkim drškama, osim toga često i paučinasto dlakavi, nedeljeni, duguljasto lancetasti, po obodu kratko bodljasto nazubljeni sa finim bodljastim trepljama, kruti; u donjem delu stabljike listovi suženi u kratku dršku, naredni obuhvataju stabljiku i često se nejednako spuštaju niz stabljiku; u gornjem delu stabljike listovi usko lancetasti do linearni, pri osnovi nešto prošireni, kratko obuhvataju stabljiku. Glavice 22-25 mm dugačke, uvek uspravne, na vrhovima grančica, ove bez listova. Involukrum jajast. Listići involukruma jajasti do lancetasti, ušiljeni, bez bodlji ili spoljašnji sa vrlo kratkom bodljom i najčešće zeleni sa purpurnim vrhom, na leđnoj strani sa kratkom jakom smolastom brazdom; unutrašnji listići purpurnocrveni. Dlačice papusa na vrhu zadebljale, prljavobele, Ahenija 3 mm dugačka. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste na vlažnim i sušnim travnim mestima, stenovitim i žbunovitim padinama, u kserofitnim šumama na krečnjaku.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.