Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Chrysosplenium alternifolium L. - slezenjača  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2003.

 
     
   

Višegodišnja krta zeljasta biljka sa puzećim rizomom iz koga izbijaju stolone; stabljike uspravljene, pojedinačne ili ređe po nekoliko, trouglaste, visoke 5-20 cm, gole ili u donjem delu sa retkim belim ili riđim dlakama, sa malobrojnim naizmeničnim listovima. Listovi nešto mesnati, svetlozeleni, donji bleđi, na dugačkim peteljkama (do 5 cm), bubrežasti, sa srcastom duboko urezanom osnovom, obodom plitko zubčasto urezani na okrugle ili skoro kvadratne režnjeve, sa obe strane retko dlakavi ili goli, malobrojni, dugački 7-25 mm i 10-35 mm široki; listovi na stabljici manji, na kratkoj peteljci; pricvetni listovi žuti, u prečniku veliki 4-15 mm, sa manjim brojem režnjeva ili celog oboda, klinasti, na širokim i golim peteljkama dugim i do 2 mm. Cvasti pljosnato poluambrelaste, sa mnogobrojnim malim cvetovima, okruženim žućkastim pricvetnim listićima. Cvetovi na peteljkama dugim 1 mm (za vreme plodonošenja dužim); čašični listići jajasti, pljosnati, unutra zlatnožuti, 1,5-2 mm dugi; seme glatko, crno sjajno, jajasto, 0,6 mm dugo. Cveta od aprila do jula meseca.

Raste na vlažnim i senovitim mestima po šumama.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.