Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Chrysosplenium alternifolium L. - slezenjača  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2003.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2003.

 
     
   

Višegodišnja krta zeljasta biljka sa puzećim rizomom iz koga izbijaju stolone; stabljike uspravljene, pojedinačne ili ređe po nekoliko, trouglaste, visoke 5-20 cm, gole ili u donjem delu sa retkim belim ili riđim dlakama, sa malobrojnim naizmeničnim listovima. Listovi nešto mesnati, svetlozeleni, donji bleđi, na dugačkim peteljkama (do 5 cm), bubrežasti, sa srcastom duboko urezanom osnovom, obodom plitko zubčasto urezani na okrugle ili skoro kvadratne režnjeve, sa obe strane retko dlakavi ili goli, malobrojni, dugački 7-25 mm i 10-35 mm široki; listovi na stabljici manji, na kratkoj peteljci; pricvetni listovi žuti, u prečniku veliki 4-15 mm, sa manjim brojem režnjeva ili celog oboda, klinasti, na širokim i golim peteljkama dugim i do 2 mm. Cvasti pljosnato poluambrelaste, sa mnogobrojnim malim cvetovima, okruženim žućkastim pricvetnim listićima. Cvetovi na peteljkama dugim 1 mm (za vreme plodonošenja dužim); čašični listići jajasti, pljosnati, unutra zlatnožuti, 1,5-2 mm dugi; seme glatko, crno sjajno, jajasto, 0,6 mm dugo. Cveta od aprila do jula meseca.

Raste na vlažnim i senovitim mestima po šumama.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.