Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Centaurea jacea L. ssp. banatica (Roch.) Hayek  - vasiljak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2003.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 40-60 (150) cm visoka, sa granatim i debelim rizomom. Stabljika uspravna, retko lučno ustajuća, jednostavna ili granata, uglasta, gola ili ± paučinasto pustenasto dlakava. Listovi zeleni ili paučinasto pustenasto dlakavi; u donjem delu stabljike listovi sa drškama, jajasto lancetasti ili lancetasti, nedeljeni ili razmaknuto rskavičavo nazubljeni do režnjeviti ili lučno perasto režnjeviti; u srednjem i gornjem delu stabljike listovi duguljasti ili lancetasti, nedeljeni, sa zaobljenom ili suženom osnovom, sedeći. Glavice pojedinačne (retko 2-3 zajedno) na vrhu grančica. Involukrum jajast ili jajasto loptast, 11-20 mm dugačak i 7-20 mm širok. Listići involukruma sa suvokožičastim nastavkom i zelenim nokatcem, slabo izduženo izbrazdan i pokriven nastavkom donjeg listića. Nastavak ± smeđ, kružan i nedeljen ili izdeljen. Cvetovi otvoreno purpurni, vrlo retko beli; obodni cvetovi skoro uvek neplodni, zračni i nejasno dvorežnjeviti. Papus nedostaje. Ahenija 3 mm dugačka, gola ili ± fino dlakava, belosiva do svetlosmeđa, jedva izbrazdana, jako sjajna. Cveta od juna do oktobra meseca.

Podvrsta banatica se od tipične razlikuje po tome što su listovi ± široki, involukrum je skoro loptast, 15-16 mm dugačak, nastavak okruglast, ispupčen, otvorenosmeđ; spoljašnji nastavci su iscepani ili sa češljastim trepljama.

Raste pored puteva, po vlažnim i sušnim livadama i u svetlim šumama na krečnjaku.

Naziv roda potiče od grčke reči kentaurion, ime biljke u Hippokrates, koje se dovodi u vezu sa lekovitošću Centaurea chiron; kao centaurion ponovo nalazimo u Plinius-a. Po drugom objašnjenju naziv potiče od latinske reči centum = stotina i aureum = zlatnik, s obzirom na vrednost lekovitosti ove biljke.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.