Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Centaurea jacea L. ssp. banatica (Roch.) Hayek  - vasiljak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2003.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 40-60 (150) cm visoka, sa granatim i debelim rizomom. Stabljika uspravna, retko lučno ustajuća, jednostavna ili granata, uglasta, gola ili ± paučinasto pustenasto dlakava. Listovi zeleni ili paučinasto pustenasto dlakavi; u donjem delu stabljike listovi sa drškama, jajasto lancetasti ili lancetasti, nedeljeni ili razmaknuto rskavičavo nazubljeni do režnjeviti ili lučno perasto režnjeviti; u srednjem i gornjem delu stabljike listovi duguljasti ili lancetasti, nedeljeni, sa zaobljenom ili suženom osnovom, sedeći. Glavice pojedinačne (retko 2-3 zajedno) na vrhu grančica. Involukrum jajast ili jajasto loptast, 11-20 mm dugačak i 7-20 mm širok. Listići involukruma sa suvokožičastim nastavkom i zelenim nokatcem, slabo izduženo izbrazdan i pokriven nastavkom donjeg listića. Nastavak ± smeđ, kružan i nedeljen ili izdeljen. Cvetovi otvoreno purpurni, vrlo retko beli; obodni cvetovi skoro uvek neplodni, zračni i nejasno dvorežnjeviti. Papus nedostaje. Ahenija 3 mm dugačka, gola ili ± fino dlakava, belosiva do svetlosmeđa, jedva izbrazdana, jako sjajna. Cveta od juna do oktobra meseca.

Podvrsta banatica se od tipične razlikuje po tome što su listovi ± široki, involukrum je skoro loptast, 15-16 mm dugačak, nastavak okruglast, ispupčen, otvorenosmeđ; spoljašnji nastavci su iscepani ili sa češljastim trepljama.

Raste pored puteva, po vlažnim i sušnim livadama i u svetlim šumama na krečnjaku.

Naziv roda potiče od grčke reči kentaurion, ime biljke u Hippokrates, koje se dovodi u vezu sa lekovitošću Centaurea chiron; kao centaurion ponovo nalazimo u Plinius-a. Po drugom objašnjenju naziv potiče od latinske reči centum = stotina i aureum = zlatnik, s obzirom na vrednost lekovitosti ove biljke.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.