Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Carex caryophyllea Latour. - prolećna oštrica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Neradin), 2003.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2011.

 
     
   

Višegodišnja, proređeno busenasta biljka sa tankim, puzećim rizomom, pokrivenim smeđim, opnastim ostacima lisnih rukavaca, sa kraćim ili dužim puzećim izdancima. Stabljike visoke (5) 10-30 (50) cm, pojedinačne, tanke, prave ili polusavijene, tupo trouglaste, malo duže od listova, pri osnovi sa smeđim skoro celim rukavcima. Listovi linearni, široki 2-3 mm, malo rapavi, žljeboviti sa istaknutim nervom po sredini. Priperci pri osnovi cvasti sa kratko čekinjastom liskom i kratkim rukavcem, ne prelaze dužinu klasića. Cvast ± kratka, rastresita, sa 2-3 jajasta, jajasto duguljasta do skoro valjkasta, 5-15 mm duga, sedeća ženska klasića ili donji malo udaljen na kratkoj peteljci i sa 1 duguljasto jajastim do valjkastim, do 3 cm dugim muškim klasićem na vrhu cvasti. Pleve muškog klasića sa uzanim opnastim rubom, zašiljene, svetlokestenjaste, kod ženskih klasića pleve široko jajaste, zatupaste ili šiljate, ređe bodljasto zašiljene, smeđe sa zelenom središnjom prugom, jednake po dužini sa meškovima ili su duže. Meškovi objajasti ili eliptični, ispupčeno trouglasti, pokriveni kratkim maljama, dugi 2-2,5 mm, pri osnovi suženi, sa 6-7 uzdužnih nerava, slamnožutozeleni, zatim riđi, na vrhu naglo suženi u jako kratak, konusno odsečen kljun, ili su bez kljuna. Žiga 3. Orašica tamnosmeđa sa svetlijom osnovom i vrhom. Cveta od marta do maja meseca.Raste na suvim livadama i sunčanim padinama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.