Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Atropa belladonna L. - velebilje   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crni čot), 2005.

 
 
 

 
 

Fruška gora (Crni čot), 2005.

 
 
     
   

Višegodišnja biljka sa vretenastim, debelim, razgranatim, spolja braonkastožućkastim rizomom. Stabljika uspravna, 0,5-2 m visoka, u gornjem delu granata, sa slabo istaknutim rebrima, pri vrhu sa žlezdanim dlakama, zelena ili ± prljavo crvenoljubičasta. Listovi jajasti, izduženo jajasti ili eliptični, po obodu celi, zašiljeni, ređe šiljati, postepeno se sužavaju u kratku lisnu dršku, tamnozeleni, goli ili, dok su još mladi, sa žlezdanim dlakama; u donjem delu stabljike naizmenični, u gornjem po dva zajedno u istom pršljenu, s tim što je jedan veći, oko 15 (22) cm dug a 8 (11) cm širok, a drugi manji, oko 7 cm dug a oko 3,5 cm širok (pojava anizofilije). Cvetovi pojedinačni, ređe po dva u pazuhu ili naspram listova, na peteljkama nadole povijenim i pokrivenim žlezdanim dlakama. Čašica sa 5 trouglasto-jajastih režnjeva na vrhu zašiljenih, sa žlezdanim dlakama, na plodu se zadržava, malo se povećava i zvezdasto raširi. Krunica oko 2-3 cm duga, sa kratkim ovalnim režnjevima, spolja prljavo tamnoljubičasta, iznutra pri vrhu prljavo braonkasta, pri dnu prljavožuta, s crvenoljubičastim nervima. Prašnika 5, prašni konci pri vrhu povijeni, pri osnovi prošireni, i dlakavi. Tučak obično nešto duži od prašnika; plodnik jajolik, nalazi se na prstenastom zadebljanju, dvook, sa brojnim semenim zamecima; stubić končast pri vrhu zelenkast, u donjem delu ljubičast; žig dvodel, zelenkast. Plod loptasta, u promeru oko 1,5 cm bobica, prvo zelena, a kad sazri crna, sjajna, sočna, sa sokom ljubičaste boje. Semena bubrežasta do jajasta, čvrsta, po površini mrežasto jamičasta, mrke boje u promeru 1,5-2 mm. Cveta od juna do avgusta.

Najčešće se pojavljuje u području bukovih šuma, brdskog i planinskog pojasa; i to raste: po obodu, na krčevinama, požarištima i u svetlijim bukovim šumama, ređa je u hrastovim; najbolje uspeva na šumskom zemljištu bogatom humusom.

Cela biljka je otrovna, jer sadrži alkaloide, i to: hiosciamin, atropin, skopolamin, beladonin. Velebilje se odavno koristi kao lekovita biljka, upotrebljavaju se listovi i podzemni organi. Od njih se izrađuju razni galenski preparati, a farmaceutska industrija ekstrahuje čiste alkaloide.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.