Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Asplenium scolopendrium L. - jelenji jezik

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2002.

 

 

     
   

Rizom kratak,  u gornjem delu pokriven ljuspama. Listovi goli, 10-60 cm dugi, široki 3-5 (-7) cm, retko više, prezimljuju. Peteljka duga za polovinu dužine liske, u donjem delu gusto obrasla ljuspastim dlakama, u gornjem delu  kao i rahis obrasla smeđastim ljuspastim dlakama. Liska široko linearna, pri osnovi srcasta, celoga ili slabo valovitog oboda. Sorusi 8-18 mm, u dva paralelna reda, kosi u odnosu na glavni nerv.

Česta vrsta u brdskom i planinskom pojasu u lišćarskim i lišćarsko-četinarskim šumama na zasenčenim i svežim, ali na kamenitim mestima. Raste na različitim geološkim podlogama. Zabeležena je u velikom broju šumskih asocijacija.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.