Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Asplenium ceterach L. - zlatna paprat

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

Tara (Rastište), 2022.

 

Rizom pokriven crnosmeđim končasto zašiljenim ljuspama, listovi u rozeti, prezimljuju, dugi 5-15 (-20) cm, kožasti, prosto perasto usečeni, duguljasti, zimzeleni. Peteljke kratke, 1/6 do 1/4 dužine liske, pokrivene ljuspama. Liska sa gornje strane gola, sivozelena, sa donje pokrivena u početku srebrnastim, kasnije svetlomrkim ljuspama, koje su crepasto poređane. Listići naizmenični, jajasti ili duguljasti, po 9-12 sa svake strane, celi ili nazubljeni, na vrhu okruglasti. Sorusi izduženi do linearni, u početku potpuno pokriveni ljuspama, oko 2mm dugi. Spore duge 33-48 µm.

Raste na suvim staništima na krečnjačkoj i silikatnoj podlozi i serpentinitima. Obično raste na stenama i u pukotinama stena.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.