Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Arum maculatum L. - kozlac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Papratski do), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja zeljasta biljka sa cilindričnim rizomom. Pri osnovi stabla nalaze se 2-3 kopljasta lista koji su do 7 cm dugi, često sa izduženim središnjim delom. Nervatura mrežasta. Liska sa ili bez tamnih mrlja. Lisna drška obično duža od drške cvasti, samo nekada kraća. Lisne drške su duge i pri osnovi proširene u lisni rukavac. Priperak - spatha - spolja zelenkast. iznutra žućkast, po obodu i u donjem delu svetlo ili tamno purpuran, prema vrhu se sužava i završava se u ovalno lancetasti, do 4 cm dugi i 2 cm široki, zelenkasti, žućkastozeleni ili purpurni deo. Deo cvasti sa ženskim cvetovima 3-4 puta duži od dela sa muškim cvetovima. Gornji deo vretena cvasti po pravilu ljubičast, ređe žućkast, cilindričan. Plod narandžasto crvena bobica. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Česta vrsta na dubokim i svežim zemljištima bogatim humusom. Može da raste na zemljištima sa različitom geološkom podlogom i sreće se u brojnim fitocenozama lišćarskih i četinarskih šuma.

Naziv roda potiče od grčke reči aros = koristan, jer je biljka korišćena kao lekovita, inače ime jedne vrste kod Teofrasta.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.