Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Allium oleraceum L. - poljski luk 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2005.

 
     
   

Višegodišnja biljka, 30-100 cm visoka. Lukovica jajasta, prečnika do 1 cm, sa beličastim ili mrkim omotačem, većinom sa jednom ili više bočnih lukovica. Stablo uspravno, tanko, samo u donjem delu sa lišćem. Lišće sivozeleno, cevasto do skoro ravno (prema vrhu sasvim ravno), do 5 mm široko, odozgo izrazito olučasto, glatko ili po obodu i sa donje strane po nervima od finih zubaca slabo rapavo. Spata dvolisna, jedna od njih dugačka, zašiljena, trajna, kožasta, pri osnovi proširena. Cvast rastresita, malo do mnogocvetna, loptasta ili izdužena, sa tamnocrvenim rasplodnim lukovicama. Cvetne drške nejednake dužine, 2 do više puta duže od listića perigona, za vreme cvetanja oborene naniže. Listići perigona duguljasto lancetasti, 5-7 mm dugački, zatupasti ili zašiljeni, na vrhu sa bodljom, beličastozeleni ili prljavocrveni, sa zelenim ili purpurnocrvenim glavnim nervom. Prašnici jednake dužine sa listićima perigona, prosti, međusobno i sa listićima perigona srasli, unutrašnji nešto prošireni. Stubić za vreme cvetanja retko duži od perigona. Žig glavičast. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste u listopadnim šumama i po livadama i kamenjarima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.