Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Acorus calamus L. - iđirot

thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Susek), 2011.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka sa simpodijalno razgranatim rizomom koji je dug 25-50 (150) i debeo 1-3 cm, mesnat i karakterističnog mirisa. Stablo 60-150 cm visoko, spljošteno, sa jedne strane oštro rebrasto a sa druge žljebasto. Listovi uzani, široki 1 (2) cm, dugi do 60 cm, zeleni, pri osnovi crvenkastoljubičasti. Obod lisnog rukavca opnast. Cvast cilindrična, na vrhu slabo kupasta, 4-12 cm duga i nagnuta u stranu pod uglom od 45º, čine je brojni, sitni, žutozelenkasti, dvopolni cvetovi. Perigon šestočlan, širi nego duži. Prašnika 6, filamenti kratki. Plodnik 2-3-ook. Plod izdužena crvena bobica sa malo semena. Cveta u junu mesecu.

Raste pored reka, na močvarnim, vlažnim i zabarenim mestima. U Evropu je preneta iz Carigrada u 16. veku kao lekovita i aromatična biljka gde se veoma raširila.

Veoma aromatična biljka. Sadrži razna etarska ulja, glikozide, smole, štavne materije i sl. Koristi se u medicini, u prehrambenoj industriji i u industriji kože.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.